นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง

บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เป็นบริษัทไทย ที่มีความตั้งใจอยากจะเพิ่มมูลค่า และนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศไทย ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

รู้จักสิทธิพิเศษที่ได้จากการลงทุน

สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราส่งผลให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

อัดงบ 3,200 ล้าน ตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางที่จังหวัดระยอง

"ไทร เบคก้าฯ" ในเครือไทยฮั้วยางพาราทุ่มกว่า 3,200 ล้าน ตั้งนิคมอุตสาหกรรมยาง จ.ระยอง พื้นที่กว่า 2,400 ไร่ รองรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง คาดต้นปี 55 เปิดขายได้

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เป็นบริษัทไทย ที่มีความตั้งใจอยากจะเพิ่มมูลค่า และนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศไทย ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เริ่มต้นก่อตั้งเมื่อปี 2003 เ ริ่มต้นเป็นบริษัทพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร คือ ทำสวนยางพารา

เพื่อทำความฝันของ บริษัทให้เป็นจริง บริษัทจึงได้พัฒนาที่ดินเป็นนิคมอุตสาหกรรมขึ้น ชื่อ " นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง " มีเป้าหมายให้โรงงานที่ตั้งภายในนิคมต้องเป็นโรงงานที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพารา นอกจากนี้ภายในนิคมยังจัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราไว้ด้วย

บริษัทจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ "นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง" เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ รวมทั้งจะทำให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อผู้ประกอบการ พนักงาน และชุมชนใกล้เคียง ให้สามารถทำงานและอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ติดต่อเรา

บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

238/9 ถนนรัชดาภิเษก (ซอย 18)
ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10320

  • โทรศัพท์: +662 274 1673-4
  • แฟลกซ์: +662 274 1675
  • อีเมล: sales@tribeca.co.th